Skip navigation

Med Alla Vindar

Med alla vindar – ett projekt för unga vuxna med psykisk ohälsa som ska segla skuta från Stockholm till Visby och Almedalsveckan 2015!

Lunds Fontänhus utformar tillsammans med Fontänhuset Sköndal, projektet; Med alla vindar och kommer tillsammans med övriga deltagare (totalt runt 20 personer) representera Sveriges Fontänhus Riksförbund. 

Unga vuxna från Sveriges Fontänhus kommer att kliva på s/y Constantia i Stockholm söndagen 28 juni för att avsegla mot Gotland och Almedalsveckan. Med sig i bagaget har vi en vision om 20 Fontänhus i Sverige 2020. Vi seglar med en dröm om ett Sverige där psykisk ohälsa inte innebär stigmatisering och utanförskap. 

Projektet har två huvudsakliga mål:
  1.  Att tillsammans med unga vuxna från Sveriges Fontänhus genomföra ett äventyrsprojekt, i det här fallet segling med skuta.
  2. Att under en dag delta på Almedalsveckan för att marknadsföra Sveriges Fontänhus gentemot politiker, media, intresseorganisationer och andra makthavare.

s/y Constantia anländer tisdag 30 juni och ligger i hamn hela onsdagen den 1 juli för att därefter avsegla på kvällen. Under dagen i Visby kommer vi att erbjuda almedalsbesökarna aktiviteter som syftar till att sprida kunskaper om Fontänhusets inriktning, verksamhet och vision. Hittills har vi planerat följande aktiviteter: 
  • Bjuda på cocktail(alkoholfri) på tisdagskvällen när s/y Constantia har lagt till, tisdag 30/6.
 
  • Onsdagen 1/7 har vi bjudit in alla partiledare till ett samtal om psykisk ohälsa och Sveriges Fontänhus roll. Tillsammans med partiledarna vill vi baka en sommartårta under mottot – Lite snack och mycket verkstad! Gabriella Ahlström, styrelseledamot på Fontänhuset Sköndal och årets moderator 2014, kommer att fungera som just moderator. 
 
  • Ångestloppet. Fountain House, Stockholm är tillfrågade om att tillsammans med oss andra arrangera ett Ångestlopp från hamnen upp mot Almedalen. Detta är också tänkt till onsdag 1/7.
 
  • Inga vita rockar! Vi kommer att ha vita rockar med texten ”Inga vita rockar” samt Sveriges Fontänhus Riksförbunds logga, som en del i vårt profilmaterial. Dessa rockar ska vi bära under vår närvaro i Visby.

Våra verksamheter och projektets mål Ett Fontänhus är en brukarstyrd och arbetsinriktad rehabilitering för människor med psykisk ohälsa med fokus på det friska. Medlemmar & handledare arbetar sida vid sida i verksamheten. Arbetsförmåga, delaktighet och gemenskap är ledord på ett Fontänhus. Här finns anställda handledare men medlemmarnas aktiva deltagande är en förutsättning för arbetet och verksamhetens genomförande.

Fontänhuset Sköndal och Lunds Fontänhus är hus som har ett stort fokus på unga vuxna. Fontänhuset Sköndal har sedan starten 2008 fokuserat på att nå och engagera unga vuxna med psykisk ohälsa. Ett led i det arbetet har varit att genomföra utmanande och självförtroendeskapande projekt. Lunds Fontänhus driver studentprojektet ”En väg framåt” som har satt fontänhusrörelsen på kartan för många unga i Lund. Genom projektet kan studenter med psykisk ohälsa ta del av handledning, nätverksträffar, grupphandledningar, sociala aktiviteter, friskvård och studieplatser. 

Kort historik

Det första fontänhuset, Fountain House, grundades i New York 1948 av patienter från det stora mentalsjukhuset Rockland State Hospital. Patienterna reagerade mot den institutionalisering och passivisering som de upplevt, och ville skapa ett alternativ som istället utgick från den enskildas egna förmågor, rätt till frihet och egna beslut. Genom en meningsfull, arbetsinriktad vardag hoppades man kunna skapa de förutsättningar som krävdes för att återerövra den egna självkänslan.